Stavba jezírka

Pokládka jezírkové fólie

 • nabízíme odbornou pokládku jezírkové fólie na území celé České republiky a Slovenska
 • svařovaní fólie pomocí profesionální horkovzdušného automatu Leister
 • práci s PVC materiály se věnujeme od roku 1998
 • mnoho spokojených zákazníků po celé České republice
 • osobní přístup
 • konzultace a návrh řešení v místě zákazníka
 • příznivé ceny
 • více informací na tel: +420 702 090 220, info@jezirkovafolie.cz

Jaká bude cena realizace?

 • Cena se určuje vždy před samotným začátkem naší práce
 • Platíte pouze za položené m2
 • Nezávazná kalkulace zdarma

Termín realizace

 • termín realizace se stanovuje na základě dohody se zákazníkem
 • samotná délka realizace závisí na členitosti jezírka a následném opracování detailů

Objednání této služby je možné pouze u fólií o síle 1,0 mm, 1,5 mm nebo 2,0 mm. Jsme schopni přijet na místo, svařit a položit až 1000 m2 jezírkové fólie denně. U větších projektů je třeba počítat s rozložením práce do více dnů. Vše samozřejmě záleží na členitosti a složitosti jezírka.Cena této služby se stanovuje předem a počítá se za m2. Neplatíte tedy za čas, ale pouze za odvedenou práci.

Věříme, že rádi využijete této služby a předejdete tím možným komplikacím při stavbě svého vysněného jezírka. Pro více informací nás prosím kontaktujte na: info@jezirkovafolie.cz ,  Tel.: +420 702 090 220 – p. Karpeta Bronislav

Jezírko

Krásné a hlavně dobře fungující jezírko je snem mnoha z nás. Proč si sen nesplnit.

Dřív, než začnete s výkopem nového jezírka, je dobré se zamyslet, jak chcete jezírko využívat. Můžete se v něm jen koupat, můžete při koupání plavat mezi svými rybami, využít ho pouze pro chov Koi kaprů a jiných ryb nebo doplnit vaši zahradu o vodní plochu pouze okrasnou s lekníny a bujnou vegetací. Každé jezírko a jeho využití má svá specifika, která je nutné respektovat při jeho stavbě. Vysvětlíme vám základní rozdíly a proč se držet osvědčených postupů.

Jaký je rozdíl mezi koupacím jezírkem a jezírkem pro ryby?

Zásadní rozdíl není žádný, pouze v koupacím jezírku je z bezpečnostních důvodů nutné mít čerpadlo namontováno nasucho tj. buď v šachtě nebo tak, aby neleželo ve vodě, podobně jako se to dělá u bazénu. Má to ten význam, že kdyby došlo k poškození čerpadla nebo přívodního kabelu a selhal by i proudový chránič, hrozí úraz elektrickým proudem. To, jestli jsou v jezírku ryby nebo ne, záleží jen na majiteli, avšak pokud je ryb větší počet, musíte počítat s výkonnější filtrací.

Montáž jezírkových čerpadel nasucho je výhodná pro všechny druhy jezírek z několika důvodů:

 • při poruše jde čerpadlo snadno z šachty demontovat, vyčistit
 • čerpadlo nenasává tolik hrubých nečistot a tím mu prodlužujete životnost
 • nehrozí úraz elektřinou
 • v jezírku je čerpadlo viditelné, nasává vodu shora, nečistoty se zachycují okolo, hadice a kabel jsou viditelné, v šachtě je vše pěkně schované.

Nejčastější omyly a mýty, které se dozvíte o zahradních jezírkách

Zde bychom rádi opravili nesprávné informace někdy doslova bláboly, se kterými se denně setkáváme při kontaktu s našimi zákazníky. Někdy se hodně pobavíme radami kolegů z neodborných prodejen a supermarketů.

Samočisticí jezírko, regenerační štěrkové zóny, čistící rostliny

Bohužel, toto přírodní „perpetum mobile“ na vaší zahradě funguje pouze omezenou dobu nebo vůbec. Dobře je to vidět na rybnících a vodních nádržích. Jen opravdu velmi výjimečně je najdeme v přírodě s průzračnou vodou. Bohužel si k čisté vodě musíme pomoct filtračním systémem a ten musí být správně navržen, aby byl dostatečný. Filtračních způsobů je několik i tzv. štěrková regenerační zóna je filtrace, ale tak jako každý filtr se musí čistit. Musíme si uvědomit, že vrstva jakékoliv filtrační hmoty, přes kterou neproudí voda s živinami pro bakterie je zcela nefunkční. A právě čištění se stává po několika málo letech u štěrkových zón s často mnoha tunami štěrku neřešitelným problémem. Nezbývá než štěrk vybagrovat a nahradit novým, což lze ručně udělat jen stěží a těžká technika v dokončené zahradě, kdy se vegetace kolem hotového jezírka začíná konečně rozrůstat, jistě není dobrým řešením. Dalším způsobem je také proplach štěrků soustavou trubek se silným čerpadlem, s čímž však musíme počítat již před výstavbou jezírka, předem toto do štěrků složitě zabudovat a po dvou, třech letech pak jen doufat, že vše bude řádně fungovat.

Ačkoliv se musíme přiznat, že opravy těchto samočisticích jezírek nás docela slušně živí a rádi je děláme, protože každý krok, který provedeme, znamená podstatné zlepšení kvality vody, doporučujeme se těmto drahým experimentům vyhnout.

Kořenová čistírna

I v případě, že je správně provedená, opět dobře funguje pouze několik roků. Až  proudící voda s nečistotami zanese vrstvu štěrku, přestává čistička fungovat a nastává problém s výměnou nebo propláchnutím.

Čištění pomocí rostlinných zón

Každá rostlina napomáhá čištění vody tím, že odebírá z vody živiny a čím méně živin, tím méně řas. Problém je v tom, že i když máte okraje jezírka hustě zarostlé bahenními rostlinami, tyto absolutně nestačí vyčerpat ohromné množství živin a tím nahradit správně fungující filtraci. Potíž je i s vegetační dobou rostlin, protože po zhruba šesti měsících, kdy rostliny naplno „pracují“, přichází šest měsíců odpočinku, během kterých naopak odumřelé listy a stonky ve vodě zahnívají a zhoršují její kvalitu. Rostlinné čištění také nelze jednoduše na jaře spustit a na podzim vypnout, během rozrůstání a zatahování rostliny spotřebovávají opět jen omezené množství živin.

Souhrnem se nedá říct, že tyto systémy nefungují, ale otázkou je jak dlouho? To je závislé na mnoha faktorech a máme za sebou i jezírka, která nevydržela čistá ani první sezónu a museli jsme instalovat dodatečnou filtraci.

Proto používáme externí filtry, které mají vícekomorový mechanicko-biologický systém čištění vody a hlavně se snadno čistí. Tato metoda je vyzkoušená a funguje.

Jak správně zvolit velikost jezírka a umístění

Při rozhodování jak velké bude vaše jezírko, si uvědomte, že čím je větší, tím větší budou nejen pořizovací náklady, ale také ty provozní. Nejen za elektřinu na provoz čerpadel popř. UV lamp, ale i bakteriálních násad a přípravků na

potlačení řas, zanedbatelná není ani spotřeba vody. Přestože platí, že jezírka nad 100m3 nejsou tak choulostivá na výkyv teplot a vodní prostředí je v nich stabilnější, z ekonomických důvodů a z důvodu zvládnutí filtračního procesu je nejvhodnější volit velikost mezi 10 až 50m3. Pokud jde o umístění jezírka přímo na pozemku,  snažíme se vyhnout místům, která jsou na přímém slunci. Nemáme-li jinou možnost, můžeme si pomoct vysazením stromů okolo jezírka, vyššími druhy pobřežních rostlin, lekníny, popřípadě speciálními plovoucími ostrovy z bahenních rostlin. Názor, že v blízkosti jezírka nemají být větší stromy, je mylný. Naopak vzrostlé stromy jsou ozdobou zahrady, vytvářejí stín a tak, jako velké kameny, zásadně přispívají  k přirozenému začlenění vodní plochy do vaší zahrady. Samozřejmě je nutné v těchto případech vhodně přizpůsobit filtraci z důvodu většího spadu listí nebo jehličí.

Hloubka vody by se měla pohybovat od cca 1 m u přítoku do jezírka až po 2 m a více v nejhlubším místě u sání. Správně vyspádované dno zajistí samovolný pohyb nečistot k dnové vpusti. Nebrání-li nám v tom složení terénu, je vhodné se dostat v nejhlubším místě až na tři metry, což vytvoří výborné podmínky pro zimování ryb, zajistí teplotní stabilitu vody a využijeme ji i u koupacích jezírek.

Stavba jezírka

Biologická filtrace vody pro zahradní jezírka

Tímto pojmem označujeme soubor biochemických procesů, které probíhají ve vodě v přirozených podmínkách samovolně. Velmi zjednodušeně je to proces, při němž užitečné bakterie ve filtru odstraňují škodlivé látky z vody, které ohrožují život vodních živočichů a podporují nekontrolovatelný růst řas a sinic. Podmínky pro správný průběh nitrifikačních procesů – Maximální účinnosti nitrifikačních procesů dosáhneme, pokud zajistíme pomalý průtok vody přes velké množství filtračního materiálu s bakteriemi při dostatečném nasycení vody kyslíkem. Pro účinnou filtraci je potřeba dostatečně velký objem filtračních materiálů s co největší povrchovou plochou materiálu. Čím je tato plocha větší, tím více je užitečných bakterií ve filtru a „sežerou“ více škodlivin. Velikost filtru je zásadní, proto platí, že filtr není nikdy moc velký. Nenechte se při výběru oklamat slovy super, extra, speciál a vždy porovnejte celkový objem filtračních materiálů a velikost. Přijdete na to, že některé filtry jsou až 10x větší než konkurenční, ale v parametrech výrobců jsou na stejný objem vody. Účinnost biologické filtrace zásadně ovlivňuje předfiltr, čili mechanická filtrace. Jejím účelem je odstranit z vody rozptýlené nečistoty a drobné částice. To umožňuje nejen zachování maximální průhlednosti vody, ale také odstranění organických nečistot dříve, než se začnou rozkládat a zatěžovat vodu. Pokud tento stupeň filtrace chybí, dochází k rychlému zanášení biologické části filtru a tím snížení výkonu. Mezi nejčastěji používané mechanické filtry patří: vortex (odstředivka), štěrbinový filtr, kartáčová komora. Pravidelné čištění předfiltru je zárukou kvalitního chodu celé filtrace. Aby bakterie dobře prospívaly, potřebují vodu a kyslík, proto je musíme neustále krmit průtočnou vodou. Filtrace se nesmí vypínat, došlo by k úhynu bakterií a tím k snížení výkonu filtru. Naopak zvýšení lze docílit provzdušňováním filtračních materiálů. Dodržujte také maximální povolený průtok, čím je voda déle ve filtru, tím lépe. Výběr filtračních systémů je veliký, rádi Vám pomůžeme s výběrem nebo návrhem řešení přímo na míru.

Zahradní jezírko – zapojení filtrace

Gravitační zapojení filtrace

V tomto systému voda samotíží natéká do filtru, proteče přes filtrační komory a na poslední komoru je připojeno čerpadlo, které nasává vodu z filtru a tlačí ji přes UV lampu zpět do jezírka. Tím, že je čerpadlo na konci systému, se jeho životnost zvyšuje, protože voda za filtrem už neobsahuje pískové částice. Filtrace je umístěna v šachtě u jezírka a horní hrana filtru jen několik málo centimetrů nad hladinou vody. Připojení na filtraci je přes gulu (dnovou vpusť) a skimer (hladinový sběrač) a to každá větev samostatně 100 mm trubkou s šoupětem, které slouží jak k regulaci průtoku, tak i důkladnému odkalování a odstavení celého systému na zimu. Tento systém splňuje požadavky na koupací jezírka, velmi vhodný je také pro chov ryb, zejména Koi kaprů.

Výhody systému:

 • čerpadlo je napojeno tzv. nasucho, proto nehrozí úraz el. proudem
 • malá spotřeba elektřiny díky nulovému převýšení
 • možnost použití úsporných čerpadel
 • delší životnost čerpadla díky umístění za filtrem
 • nízké provozní náklady
 • žádné kaly na dně nejsou, dnová vpusť vše odsaje
 • všechny díly filtračního systému jsou v jedné šachtě
 • použití bezsítkového skimeru, čistí se pouze filtr
 • filtrace je schovaná v zemi
 • tichý provoz

Nevýhody systému:

Pouze zhotovení šachty pro filtraci

Příklady filtrů pro gravitační zapojení:

 • Tripond Center Vortex
 • Tripond komorový filtr s vortexem
 • Aquafil Smartpond – rounový filtr
 • AquaLogistik -ECO- Vortexfilter
 • AquaLogistik -ECO- komorový filtr
 • Štěrbinové filtry

Čerpadlové zapojení filtrace

Tento systém je nejčastěji používaný pro svou jednoduchost. Čerpadlo leží přímo v jezírku nebo v čerpadlové šachtě a tlačí vodu přes uv lampu do filtru, odtud voda samovolně vytéká zpět do jezírka. Často ve formě potůčku či vodopádu ,záleží jen na tom jak vysoko se umístí filtr.Použití je vhodné pro všechny druhy jezírek.

Výhody systému:

 • velmi snadná montáž
 • v případě použití šachty pro čerpadlo může být napojeno i tzv. nasucho, proto nehrozí úraz el. proudem a splňuje požadavky koupacího jezírka
 • filtrace může být i hodně daleko od jezírka (vizuálně neškodí na zahradě)
 • protože je filtr na povrchu ,údržba je jednoduchá

Nevýhody systému:

Pokud je čerpadlo v jezírku, jsou vidět hadice, přívodní kabel a okolo čerpadla zůstávají nečistoty.

Příklady filtrů pro čerpadlové zapojení:

Většina filtrů lze zapojit čerpadlově.

Tlakové zapojení filtrace

V tomto systému je voda výkonným čerpadlem tlačena do filtru, následně přes UV lampu zpět do jezírka. Tyto filtry jsou uzavřené a proto mohou být umístěné kdekoliv, i pod úrovní vodní hladiny, což jiné filtry neumožňují. Tento systém splňuje požadavky na koupací jezírka, velmi vhodný je také pro chov ryb, zejména Koi kaprů. (platí pro Bead filtry, Oase jsou příliš malé).

Výhody systému:

 • čerpadlo je napojeno tzv. nasucho, proto nehrozí úraz el. proudem
 • malé prostorové nároky na umístění filtrace
 • tlaková filtrace může být i pod úrovní hladiny
 • velký průtok, velký filtrační výkon – biologický i mechanický

Nevýhody systému:

Protože je filtrace tlaková, je nutné použití výkonnějšího čerpadla.

Příklady filtrů pro tlakové zapojení:

 • Oase Filtoclear 3000-15000 (malá jezírka)
 • Bead filtry (doporučuji předřadit gravitační štěrbinový filtr)

Stavba jezírka - filtry

Řasy v jezírku

Řasy jsou mikroskopické jedno-buněčné formy živých rostlin, jsou přítomny ve vegetaci, ve vzduchu, v půdě a ve vodě. Řasy patří mezi organismy, které se přirozeně vyskytují ve vodním prostření. Je známo více jak 700 druhů různých řas a sinic. Pro svůj růst potřebují především světlo a živiny rozpuštěné ve vodě. Zatímco v  přírodních nádržích je většina druhů řas běžnou součástí biotopu a slouží jako zdroj potravy a kyslíku pro plankton a ryby. Tím tvoří významnou složku v potravním řetězci.  Vláknité a mikroskopické formy se mohou reprodukovat ohromujícím tempem a mohou smrtelně spotřebovat kyslík. Potřebný kyslík, který je nutný v jezírku s rybami. Může být dodán ostatními vodními rostlinami, které by mohly prosperovat, ale řasy v převaze je potlačují. Přestože rybám jejich přítomnost většinou nevadí, v jezírku jsou řasy nežádoucí hlavně z estetického hlediska. Přemnožení řas způsobuje hladovění nebo utlačování jiných vodních rostlin tak jako blokují přísun slunečních paprsků potřebných pro řádný růst vodních rostlin. Zápach ve vodě a někdy dokonce smrt ryb, zapříčiňuje nadměrný růst planktonických řas. Vláknité řasy často formují hustý porost a znemožňují pohyb ryb, plavání v jezírku. Omezení růstu řas patří mezi nejčastější problémy které musíme u zahradních jezírek řešit. Rozlišujeme dva základní druhy řas:

Mikroskopické druhy řas

volně se vznášející ve vodním sloupci které způsobují zelenou neprůhlednou vodu. Potlačení růstu mikroskopické řasy(zelené vody) je snadné pomocí vhodně zvolené UV lampy ,která ultrafialovým světlem o specifické vlnové délce řasu dokonale ničí., UVC světlo které  je i např. součástí slunečního svitu je UV lampě usměrněno a zesíleno. Čištění vody probíhá pouze v UV lampě, složení vody nijak neovlivňuje ani se ní  dál nešíří. UV záření nelze předávkovat. Tento způsob úpravy vody je zdravotně nezávadný, používá se k ošetření vody v bazénech pro plavání kojenců. Při užití UV lampy proti „zelené vodě“ se zcela vyhneme chemickým přípravkům, které proti této řase stejně nemají dlouhodobější účinek. Princip spočívá v neustálém proudění vody skrz UV lampu, která ji nepřetržitě čistí. Aby byl tento způsob účinný je nutný nepřetržitý průtok vody UV lampou a filtrací.

Volba UV lampy:

Při rozhodování jaký výrobek zakoupit, doporučujeme zvolit značkový přístroj který zaručí spolehlivost a dlouhou životnost. Zdánlivě levné přístroje mají většinou drahé náhradní žárovky a tím se provoz značně prodraží. Další důležitý faktor je průměr a tvar těla  UV lampy, protože pokud je tělo úzké ,tak voda protéká příliš rychle a voda se nestačí dokonale prosvítit. Doporučujeme výrobky od Anglické firmy TMC které máme dlouhodobě vyzkoušené na naších realizacích.

Životnost zářivkové trubice v UV lampě je přibližně 1 rok, po této době je nutné ji vyměnit, protože i když dál svítí, tak velmi výrazně ztrácí výkon. UV zářivková trubice je od vody v UV lampě oddělena krycí křemíkovou trubicí kterou je potřeba min.1x ročně očistit od vodního kamene. Neprůhlednost této trubice způsobená vodním kamenem snižuje výkon UV lampy. K čištění lze použít domácí přípravky na vodní kámen, ocet, popř. kyselinu solnou.

Výkon UV lampy:

 • jezírko bez ryb např. koupací na 1m3 vody 1w výkonu
 • jezírko s menším počtem ryb na 1m3 vody 2w výkonu
 • jezírko s velkým počtem ryb např. Koi na 1m3 vody 3w a víc
 • V případě že neznáme přesný objem vody v jezírku nebo výpočet výkonu UV lampy nám nevychází přesně, vždy doporučujeme zvolit výkonnější model ,protože záření nelze předávkovat.

Vláknité druhy řas

Většinou pevně přirostlé k podkladu nebo tvořící sliznaté shluky, dlouhá vlákna případně se roste kobercově. Při odtrhnutí ode dna volně plují po hladině. Jakmile se v jezírku zbavíme pomocí  UV lampy mikroskopické řasy“ zelené vody“ voda se zprůhlední a tím  se vytvoří  vhodné podmínky pro růst vláknitých a sliznatých řas.  Protože UV lampou neodstraníme z vody živiny a po vyčištění od mikroskopické řasy je ve vodě více světla, začnou růst vláknité řasy, kterým jsme odstranili přirozeného konkurenta. Proto se stává, že masivní zařasení vláknitou řasou začne až v době, když je voda průhledná. UV lampa nám v boji proti vláknité řase moc nepomůže, protože řasa roste v jezírku na folii, rostlinách, kamenech a tak neprojde přes UV lampu, která by ji mohla zničit. Spory řas se nepřetržitě dostávají do jezírek větrem, bouřkovým prachem, deštěm a podobně. Proto nápad s vydesinfikováním  jezírka např. Savem nebo chlorem je zcela zbytečný pokus, řasy jsou za několik málo dnů zpět. Rapidně rostou v stojaté vodě vystavené slunci . Mohou narušovat řádné fungování filtrace v jezírku nebo značně zvyšovat spotřebu chloru v bazénech. Jejich růst podporuje obsah živin ve vodě, světlo a teplota vody.

Omezení růstu vláknité řasy  přirozenou cestou je závislé na mnoha faktorech, problém s řasami je obvykle způsoben přebytkem výživných látek v jezírku. Od okamžiku založení jezírka se hromadí v jezírku výživné látky vyplavením z okolní půdy do jezírka například při dešti, spad z ovzduší, krmení ryb, hnojivo z trávníku, zbytky rostlin, rozpuštěné látky ve vodě, kterou dopouštíme odpar atd. V starších jezírkách se akumuluje více výživných látek a je tak náchylnější na problém řas.

Jak kontrolovat růst řas

Odstraňování vláknitých řas různými způsoby ne vždy přináší kýžený výsledek. Porost řas lze odstraňovat kartáčem, síťkou nebo podobnými pomůckami. Avšak tyto metody jsou velmi namáhavé a poskytují jen dočasný účinek. V některých případech se může zdát, že řasy rostou tak rychle, jak rychle je odstraňujeme. Zásady, jak předcházet přemnožení řas jsou následující:

 • zvolte dostatečně velký, kvalitní filtr
 • pravidelně čistěte filtraci, udržujte čistotu v jezírku
 • pravidelně doplňujte startovací bakterie
 • v jezírku může být jen tolik ryb, kolik zvládne filtrační systém
 • nepřekrmujte ryby, pokud špatně odhadnete množství krmiva, jeho zbytky neprodleně z vody odstraňte
 • vysaďte více rostlin, jsou přirozenou konkurencí řas

Pokud máte na výběr vodu kterou dopouštíte, zvolte tu, která má menší obsah rozpuštěných látek, většinou je ta z řadu lepší než ze studny. Studniční může obsahovat zbytky hnojiv, splašků z povrchu a je většinou tvrdá což podporuje růst řas.

Řešení

Pokud nepomůže nic z předchozích doporučení, je nutné aplikovat prostředek proti řase. Je třeba použít přípravek, který řasy přímo nezabíjí, ale zabraňuje jejich růstu. Tím na rozdíl od jiných přípravků nezatěžuje jezírko zbytky odumřelých řas, které jsou zdrojem zákalu a hniloby a působí jako hnojivo pro jiné řasy.

Jezírková fólie – jakou vybrat

Výběr jezírkové fólie je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí pro stavbu a budoucí kvalitu a životnost Vaše jezírka. Jezírkové fólie rozdělujeme do několika druhů.

Rozdělení jezírkové fólie

Jezírkové fólie dělíme na našem e-shopu dělíme na dvě základní kategorie. Kaučukové fólie a PVC fólie, které se od sebe liší svými vlastnostmi, cenou a životností.

Kaučuková EPDM jezírková fólie

V nabídce našeho e-shopu najdete jezírkovou fólie EPDM Firestone, která je odborníky považována za vůbec nejlepší jezírkovou fólii na Českém trhu. Kvalita se také odráží na ceně této fólie.

Pro koho je kaučuková fólie určena

Kaučuková fólie je určena pro všechny lidi, kteří volí prvotřídní kvalitu a nevadí jim vyšší cena. Vzhledem k dlouhé životnosti 50 let je tento druh jezírkové fólie určen pro všechny lidi, kteří uvažují o stavbě jezírka na delší dobu.

Jezírková fólie 0,8mm

Tento druh jezírkové fólie se doporučuje použít pro jezírka do maximální plochy 50 – 100 m2, a hloubky vody max. 1m.

Jezírková fólie 1 mm

Jezírková fólie PVC fólie 1mm je určena pro jezírka do 100 m2.

Jezírková fólie 1,5 mm a 2 mm

Tyto dva druhy PVC jezírkové fólie jsou určeny do extrémních podmínek a hodí se pro jezírka o rozměrech 100 a větší.

Jezírková fólie obecně

V tomto článku se dozvíte základní informace ohledně jezírkové fólie. Jsou zde vysvětleny základní rozdíly mezi kaučukovou a PVC fólii.

Stavba jezírka pomocí Jezírkové fólie

Pro vybudování zahradního jezírka můžeme použít dva základní typy materiálů. PVC nebo Kaučukové jezírkové folie. Velkou výhodou těchto folií je jejich tvárnost a možnost vytvoření téměř jakéhokoli tvaru jezírka a možnost volby hloubky nádrže. Při nákupu jezírkové folie pro Vaše jezírko dbejte především na kvalitu folie. Folie musí být odolná vůči UV paprskům, jinak se záhy stane velice křehkou a nepevnou. Dále musí být mrazuvzdorná a neobsahovat škodlivé látky pro rostliny, ryby a jiné vodní organismy.

Kvalita jezírkové fólie je velice důležitá

Prvotní nízká cena nemusí být záruka spokojenosti, respektive ušetřených peněz. V případě koupi nekvalitní jezírkové fólie se Vám celá stavba může prodražit, protože budete nuceni např. za 2roky měnit celou jezírkovou fólii. Proto prosím nepodceňujte význam kvality jezírkové fólie a nenechejte se zlákat na extra výhodnou nabídku.

Všechny jezírkové fólie v naší nabídce jsou vyrobenu v EU a podléhají příslušných technickým a hygienickým normám. Mají tedy hygienický neboli potravinářský atest, který zaručuje jejich nezávadnost, jsou tedy vhodné na chov ryb a vysazování okrasných rostlin. Technický atest zaručuje stálost jezírkové fólie bez změny jejich vlastností v rozmezí teplot -45 – 135 stupňů Celsia. Všechny naše fólie jsou stabilní proti působení UV záření.

Životnost jezírkové fólie

Nejkvalitnější EPDM kaučukové fólie dosahují životnosti okolo 50-ti let. Jsou však mnohem dražší než klasické nejprodávanější jezírkové PVC fólie. Jezírková fólie vyrobena z PVC dosahuje životnosti okolo 25-ti let.

Výše uvedené údaje jsou orientační, vždy záleží na složení biotopu jezírka a především na samotné agresivitě vody. Fólie tedy může dosáhnouti vyšší životnosti. Údaje některých prodejců, že PVC fólie dosahuje minimální životnosti 40-ti let však berte prosím s rezervou. Nejlépe, když se jich zeptáte, jak dlouho tyto fólie prodávají.

Kaučuková EPDM jezírková fólie Firestone

Vytvoření krásného, trvanlivého jezírka, ve kterém Vám zlaté ryby porostou, musíte začít ode dna – použít trvanlivou a  kvalitní izolaci. Kaučuková membrána Firestone Pond Liner byla vyvinuta špičkovou firmou specializující se na gumárenskou technologii. Je kombinací pružnosti a trvanlivosti, která se společně se snadností pokládání stala ideální volbou pro kutily i profesionální zahradníky. Firestone, nejlepší jméno v gumárenském průmyslu
Od roku 1900 do dneška, dodává Firestone svým zákazníkům pryžové výrobky, které slouží a jsou trvanlivé. Pokračovatelkou této tradice kvality ve stavebních izolacích je firma Firestone Building Products (divize Bridgestone/Firestone Inc.), která je vedoucím světovým výrobcem pryžových izolačních membrán. Gumové izolace Firestone Pond Liner jsou spojeny se zkušeností a úspěchem provázející všechny výrobky Firestone. Nejtrvanlivější izolace pro jezírka Pond Liner firmy Firestone je trvanlivá izolační membrána ze syntetické pryže s unikátní kombinací vlastností: Příznivá k životnímu prostředí: Firestone Pond Liner je vyroben z inertního materiálu, který má velmi malý negativní vliv na životní prostředí. Také výroba v továrnách firmy Firestone Building Products je řízena dle ISO 14001 – Systém ekologického řízení výroby. Neškodná pro ryby a vodní živočichy: Firestone Pond Liner má speciální složení, které je neškodné pro faunu a flóru okrasných jezírek.

Toto je zaručeno označením Firestone Pond Liner na membráně. Vysoce pružné: Firestone Pond Liner je pružný až do –45°C, což umožňuje instalaci po celý rok.

Tato vlastnost také zvětšuje variabilitu tvarů okrasného jezírka, což neumožňují např. výrobky zformovaného plastu. Průtažnost: Firestone Pond Liner se protáhne bez porušení o více než 300%, což umožní vyrovnat nerovnosti podloží.

Tato vlastnost je zvláště důležitá v průběhu životnosti jezírka, neboť dovolí překonat bez poškození případné pohyby podkladu nebo erozi. Extrémní trvanlivost: Firestone Pond Liner má vynikající odolnost proti škodlivým účinkům UV záření, ozonu a jiným vlivům povětrnosti.

Toto jsou důležité vlastnosti pro oblast břehové čáry jezírka, kde může být izolace zmiňovaným vlivům vystavena.